Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i narzędziom w zarządzaniu firmą, obszernym wykorzystaniu outsourcingu, poparte zdobytym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, polecam usługi:

  • doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
  • wykonanie badań, ekspertyz i analiz,
  • doradztwo i bezpośrednia pomoc w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,
  • promocja i marketing, w tym również organizacja targów, wystaw i kongresów,
  • obsługa administracyjna biura.